Το νέο Πιστοποιητικό ΔΕΗ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη – ΥΔΕ) απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

1. Έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ
2. Επανασύνδεση παλιάς παροχής
3. Αλλαγή ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός
4. Αίτηση αύξησης της ισχύος της παροχής

Έγγραφα από τα οποία αποτελείται το νέο Πιστοποιητικό ΔΕΗ (ΥΔΕ):

1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
2. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
4. Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
5. Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Κάθε πότε απαιτείται η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ:

(Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ΔΕΗ εξαρτάται από τη χρήση της εγκατάστασης)
• Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
• Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
• Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
• Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού τουλάχιστον κάθε χρόνο
• Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
• Για όλες τις παραπάνω χρήσεις εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης
• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
• Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
• Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων

Παραδείγματα προβλημάτων που έχουν απαντηθεί κατά τους ελέγχους και καθιστούν μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση επικίνδυνη προς χρήση:

• Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε παλιές κατοικίες δεν υπάρχει καθόλου ρελέ διαφυγής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία από ηλεκτροπληξία.
• Έχει μετρηθεί ανεπαρκής γείωση γιατί το ηλεκτρόδιο δεν είχε τοποθετηθεί σωστά στο έδαφος. Έχουν μετρηθεί τιμές αντίστασης γείωσης μέχρι και 50 φορές πάνω απ’ το ανώτερο επιτρεπτό όριο.
• Σε παλιές κατοικίες, η γείωση βρισκόταν στο δίκτυο ύδρευσης και οι σωλήνες είχαν ξηλωθεί με αποτέλεσμα η εγκατάσταση να είναι εντελώς απροστάτευτη.
• Έχει βρεθεί συνδεδεμένο ολόκληρο το δίκτυο κλιματισμού πριν απ’ τον γενικό διακόπτη του πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι η τροφοδότηση ήταν κατευθείαν απ’ το ρολόι της ΔΕΗ χωρίς καμία διάταξη προστασίας.
• Έχουν βρεθεί περιπτώσεις που λόγω αλλαγών στην εγκατάσταση έχουν μείνει καλώδια με ρεύμα γυμνά ή ανεπαρκώς μονωμένα αντί να αποσυνδεθούν εντελώς απ’ το δίκτυο.

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Σχέδια κατόψεων (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναλαμβάνουμε την σκαριφηματική αποτύπωση του χώρου)
• Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (απαιτείται σε περίπτωση που η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 14/3/1983)
• Αντίγραφο δήλωσης ακινήτου στο κτηματολόγιο [Κωδικός αρ. κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή αίτηση καταχώρησης (για περιοχές που έχει γίνει κτηματογράφηση)]
• Φύλλο συντήρησης λέβητα (προαιρετικά)

t

Αν δεν σας καλύψαμε με τις απαντήσεις μας, αφήστε μήνυμα παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

4 + 5 =