Η admis.gr είναι μια νεοσύστατη ιστοσελίδα ενός δικτύου συνεργατών μηχανικών και τεχνικών με χρόνια επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των υπηρεσιών που προσφέρουν. Αποτέλεσε έμπνευση της Αδάμ Χρυσούλας (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, MSc Διαχείριση Ποιότητας) και πλέον υποστηρίζεται από ένα ευρύ ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζεται από καταξιωμένους:

  • kathetoΗλεκτρολόγους Μηχανικούς
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς
  • Πολιτικό Μηχανικό
  • Χημικό Μηχανικό
  • Εγκαταστάτες – Συντηρητές
  • Ηλεκτρολόγους
  • Υδραυλικούς 

Σχεδιάστηκε για να καλύψει πολλαπλές ανάγκες που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ποιότητα, ηλεκτρολογικές, κατασκευαστικές, συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες.

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η φιλοσοφία και λειτουργία της admis.gr είναι η επίτευξη της βέλτιστης λύσης για τον πελάτη, ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η εμπιστευτικότητα, ο σεβασμός προς τον πελάτη, την κοινωνία και το περιβάλλον, η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών καθώς και η εκπαίδευση και εξέλιξη των συνεργατών της.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας, σύμφωνα με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και η ακολουθία των τεχνολογικών εξελίξεων οικοδομώντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.
Βασικός δε στόχος της admis.gr είναι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

6934047746 – 6937716253 – 2291159352

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

admis.eng@gmail.com

Περιοχή

Λ. Γαλάζιας Ακτής α.α & Καλαβρύτων
Καλύβια-Δήμος Σαρωνικού
Τ.Κ. 19010
Τ.Θ. 1581, Θέση Σοφρώνη