Μέση Τάση (Μ.Τ.)

Όταν οι απαιτήσεις ισχύος ενός καταναλωτή ξεπερνούν τα 135 kVA, που είναι η μεγαλύτερη παροχή χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) που προσφέρει η ΔΕΗ, τότε προκύπτει η ανάγκη για την κατασκευή ενός υποσταθμού Μ.Τ. Ο πελάτης κατασκευάζει τον δικό του υποσταθμό με παροχή μέσης τάσης...

Εγκατάσταση Υποσταθμών Μ.Τ.

Η admis.gr αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση: Εξοπλισμού υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η / Ζ) Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) Συστημάτων αυτόματης αντιστάθμισης Πινάκων αυτόματης μεταγωγής φορτίων Ηλεκτρονόμων προστασίας...

Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS)

Το UPS (Uninterruptible Power Supply) τοποθετείται σε κρίσιμα φορτία όπου δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή διακοπή παροχής ισχύος σε οποιαδήποτε περίπτωση. Η σωστή προληπτική συντήρηση εγγυάται ότι θα παρέχει αδιάλειπτη και καθαρή ενέργεια στον εξοπλισμό που...

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η / Ζ)

Σ’ ένα κόσμο απόλυτα εξαρτώμενο απ’ την ενέργεια, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος έχει ως σκοπό να παρέχει ασφάλεια και να εξασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Αποτελεί την...

Επισκευές – Βελτιώσεις Υποσταθμών Μ.Τ.

Στο πλαίσιο της προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων, παρέχουμε επισκευές, εντός ή εκτός συμβάσεων, και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο συνεργείο της admis.gr επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση  έκτακτης βλάβης ή μιας προγραμματισμένης επισκευής...

Συντήρηση Υποσταθμών Μ.Τ.

Μετά την εγκατάσταση του υποσταθμού, η admis.gr προσφέρει συμβόλαια συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού. Το κάθε συμβόλαιο είναι δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη όσο αφορά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται και τη...