Η κατάρτιση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Διάσωσης – Διαφυγής) αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση σύμφωνα με τον Ν.1568/85 και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό αλλά και την ετοιμότητα της επιχείρησης σε έκτακτες ανάγκες, η οποία θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να επικαιροποιείται όταν απαιτείται.

Στην admis.gr η εκπόνηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης συνοδεύεται από υποστήριξη στην εγκατάσταση, δοκιμή και εκπαίδευση των εργαζομένων στην εφαρμογή του, καθώς και διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας.

Προσαρμοσμένο απόλυτα στην κάθε επιχείρηση, αναθέτει ρόλους και αρμοδιότητες, ώστε την κρίσιμη ώρα (πυρκαγιάς, σεισμού, κ.λπ.) ο κάθε εργαζόμενος να αναλαμβάνει δράση χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Με τη βοήθεια διαγραμμάτων εκκένωσης και την καταγραφή όλων των απαιτούμενων ενεργειών, προλαμβάνονται ατυχήματα και εκτεταμένες ζημιές στον εργασιακό και περιβάλλοντα χώρο και ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας εντός της επιχείρησης.