Το UPS (Uninterruptible Power Supply) τοποθετείται σε κρίσιμα φορτία όπου δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή διακοπή παροχής ισχύος σε οποιαδήποτε περίπτωση. Η σωστή προληπτική συντήρηση εγγυάται ότι θα παρέχει αδιάλειπτη και καθαρή ενέργεια στον εξοπλισμό που τροφοδοτεί ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας αυτού.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της admis.gr αναλαμβάνουν την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή UPS που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες ισχύος του πελάτη.