Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσυνών που αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Διερεύνηση Συνθηκών Ατυχημάτων
  • Διερεύνηση Αιτιών Πυρός
  • Εξέταση Μηχανικών και Ηλεκτρικών Βλαβών

Οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα με την πολυπλοκότητα της πραγματογνωμοσύνης και ο χρόνος παράδοσης της έκθεσης είναι ο συντομότερος δυνατός, στα πλαίσια βέβαια μιας ενδελεχούς έρευνας και άρτιας εργασίας.