Σύμφωνα με τον (Κ.Εν.Α.Κ.) Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407Β – 09/04/2010), το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί το έγγραφο το οποίο απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (από Α+ έως Η).

Η έκδοση είναι υποχρεωτική για κάθε:

  • νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτου εμβαδού
  • αγοραπωλησία ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτου εμβαδού
  • σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα “εξοικονομώ κατ’ οίκον”, όπου χρειάζονται δύο ΠΕΑ (ένα πριν και ένα μετά τις εργασίες επιδότησης)

Οι πιστοποιημένοι μηχανικοί της admis.gr εκδίδουν για εσάς Ενεργειακό Πιστοποιητικό το οποίο αποτελεί και την ενεργειακή ταυτότητα της ιδιοκτησίας σας. Έχει ισχύ για δέκα (10) χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει τότε να εκδοθεί νέο.

Η διαδικασία έκδοσης έχει ως εξής:

1. Συλλογή δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.

2. Επιτόπιος έλεγχος του ενεργειακού επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων.

3. Επεξεργασία των στοιχείων αυτών, για την ολοκλήρωση του ΠΕΑ.

4. Έκδοση του ΠΕΑ, ηλεκτρονική καταχώρηση και παράδοσή του, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, στον ιδιοκτήτη.