Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικού της ΔΕΗ στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς με άμεση παράδοση στον χώρο σας.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ.

Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

  1. Έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ
  2. Επανασύνδεση παλιάς παροχής
  3. Αλλαγή ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός
  4. Αίτηση αύξησης της ισχύος της παροχής

Η διαδικασία περιλαμβάνει αυτοψία στον χώρο σας από αδειούχο ηλεκτρολόγο της admis.gr με σκοπό:

  • τον οπτικό έλεγχο
  • τη διενέργεια μετρήσεων με πιστοποιημένο όργανο
  • την εκτέλεση δοκιμών

Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν, να διενεργηθεί νέος έλεγχος μετά τις απαραίτητες εργασίες και να εκδοθεί κατόπιν το πιστοποιητικό μόνο αν η εγκατάσταση είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους ισχύοντες κανονισμούς και απόλυτα ασφαλής για χρήση.

Ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται τον χώρο.