Η Μελέτη Πυρασφάλειας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ορθής κατασκευής των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και κατά συνέπεια της ασφάλειας κάθε κτιρίου ή εγκατάστασης έναντι του κινδύνου πυρκαγιάς.

Στην admis.gr αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας (ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας) για πάσης φύσεως και χρήσης κτίρια και επιχειρήσεις, από τις πιο απλές μέχρι και τις πιο σύνθετες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων, αερίων, υγραερίων, αποθήκευσης καυσίμων κ.λπ.

Η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας εγκρίνεται από το κατά τόπους αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ενώ η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον αυτή απαιτείται, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.