Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι στο αντικείμενο μελετητές της admis.gr διενεργούν Μελέτες Διαχείρισης Κλειδιών σε εταιρίες, μεγάλους οργανισμούς και ξενοδοχεία που έχουν ανάγκη του πλήρους ελέγχου όλων των κλειδιών των εγκαταστάσεών τους μέσω της δημιουργίας ενός οργανωμένου συστήματος κλειδιών.

Η εν λόγω μελέτη:

  • Ομαδοποιεί, ιεραρχεί και κωδικοποιεί τους χώρους ανάλογα με τη λειτουργία τους (λειτουργική και χωροταξική οργάνωση).
  • Δημιουργεί ένα πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό.
  • Ορίζει υπεύθυνους χρήστες ανά τμήμα.
  • Εκπαιδεύει τους υπεύθυνους των τμημάτων.
  • Συντονίζει τους υπεύθυνους για τη διαχείριση και τις ενέργειες που θα προβαίνουν σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.

Προσοχή: Σε περίπτωση που υπάρξει απώλεια κλειδιών ή υπόνοια για αντίγραφα κλειδιών από τρίτους, η ασφάλεια της επιχείρησης συστήνεται να αποκατασταθεί με την αλλαγή των κλειδαριών.