Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η στροφή πολλών χωρών σε ήπιες και ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και λόγω της σημαντικής μείωσης των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων (πετρελαίου, λιγνίτη, φυσικού αερίου, κλπ). Η ηλιακή ακτινοβολία και η εκμετάλλευσή της μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην χώρα μας όπου η ηλιοφάνεια είναι έντονη τις περισσότερες εποχές του χρόνου.

Η admis.gr αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών:

  • οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων (αυτόνομων ή / και διασυνδεδεμένων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας)
  • φωτοβολταϊκών πάρκων ανεξαρτήτως μεγέθους ισχύος,
    καθώς και τη διαδικασία αδειοδότησης και εγκρίσεως των αντίστοιχων εργασιών.

Με ιδιαίτερη γνώση στον τομέα των φωτοβολταϊκών, σχεδιάζονται ποιοτικά άρτια και αποδοτικά συστήματα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.