Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου αποτελούν την καρδιά της λειτουργίας του και ως εκ τούτου απαιτούν προσεκτική μελέτη και ορθή κατασκευή, μέσω της πιστής εφαρμογής των μελετών.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών:

  • εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
  • εγκαταστάσεων κλιματισμού και εξαερισμού
  • εγκαταστάσεων καύσιμου φυσικού αέριου
  • ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες)
  • πισινών

Οι πλήρως καταρτισμένοι μηχανικοί της admis.gr πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες προβλέψεις, σε συνεργασία πάντα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό και τον στατικό του κάθε έργου, έτσι ώστε να ενσωματωθούν ομαλά οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κτίριο και να είναι απόλυτα λειτουργικές.