Όταν οι απαιτήσεις ισχύος ενός καταναλωτή ξεπερνούν τα 135 kVA, που είναι η μεγαλύτερη παροχή χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) που προσφέρει η ΔΕΗ, τότε προκύπτει η ανάγκη για την κατασκευή ενός υποσταθμού Μ.Τ.

Ο πελάτης κατασκευάζει τον δικό του υποσταθμό με παροχή μέσης τάσης από την ΔΕΗ σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες αυτής. Η Μ.Τ. του δικτύου της ΔΕΗ μετασχηματίζεται από τα 20,5 ή 6,6 kV σε Χ.Τ. 400/230 V για χρήση σε βιομηχανικούς ή οικιακούς καταναλωτές.

Τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελούνται οι υποσταθμοί Μ.Τ. των καταναλωτών είναι τα εξής:

  1. Εγκατάσταση της ΔΕΗ (ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τον πίνακα Μ.Τ. της ΔΕΗ)
  2. Εγκατάσταση πελάτη Μ.Τ. (πίνακας Μ.Τ., μετασχηματιστές ισχύος, γενικός πίνακας διανομής Χ.Τ., ζυγοί Χ.Τ. και Μ.Τ., εγκατάσταση γείωσης, όργανα μέτρησης και αυτοματισμού)

Οι έμπειροι και άρτια εκπαιδευμένοι μηχανικοί της admis.gr συνεργάζονται με τους πελάτες σε όλα τα επίπεδα, από την κατασκευή του ηλεκτρομηχανολογικού έργου έως την επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων.