Με εφόδια την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την εξειδίκευση των επιστημόνων συνεργατών της admis.gr είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τα εξής:

  • Πλήρη διαχείριση έργων (από την έκδοση αδειών έως και την παράδοση)
  • Εργολαβίες (Μελέτες – Επίβλεψη – Κατασκευή)
  • Οικοδομικά έργα (κατοικίες, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, ψυχαγωγικά και εμπορικά κέντρα, δημόσια κτίρια, κ.λπ.)
  • Ανακαινίσεις χώρων (επαγγελματικών, καταστημάτων, κ.λπ.)
  • Τεχνικές εργασίες

Έμπειροι καταρτισμένοι μηχανικοί και τεχνικοί συνεργάτες δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατασκευής, εξασφαλίζοντας την ποιότητα στα έργα που εκτελούν.