Σ’ ένα κόσμο απόλυτα εξαρτώμενο απ’ την ενέργεια, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος έχει ως σκοπό να παρέχει ασφάλεια και να εξασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Αποτελεί την πιο αξιόπιστη εφεδρική πηγή ενέργειας σε μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις. Όταν διακοπεί η τάση της ΔΕΗ, το Η/Ζ εκκινεί αυτόματα και αναλαμβάνει το φορτίο της εκάστοτε εγκατάστασης για να συνεχιστεί η λειτουργία της. Για να είναι πάντα σε ετοιμότητα, πρέπει να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κύρια πηγή ενέργειας σε εργοτάξια ή σε περιοχές αποκομμένες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Αναλαμβάνουμε τα εξής:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Ζ μετά των πινάκων αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ
  • Συντήρηση και επισκευή γεννητριών
  • Παραλληλισμό γεννητριών

Η εξειδίκευση των τεχνικών της admis.gr, εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των Η/Ζ.