Η εμπειρία, η άρτια τεχνική κατάρτιση του συνεργείου αδειούχων ηλεκτρολόγων της admis.gr και η εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στην κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Προσφέρονται αξιόπιστες υπηρεσίες και πλήρης ικανοποίηση πελατών σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – εργασίες σε οικίες, καταστήματα και λοιπούς χώρους
  • Ανακαίνιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικιών και επαγγελματικών χώρων
  • Εγκατάσταση / επισκευή / αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων
  • Εγκαταστάσεις φωτισμού και καλωδιώσεις
  • Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Αποκατάσταση οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής βλάβης όλο το 24ωρο.