Στο πλαίσιο της προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων, παρέχουμε επισκευές, εντός ή εκτός συμβάσεων, και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο συνεργείο της admis.gr επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση  έκτακτης βλάβης ή μιας προγραμματισμένης επισκευής στον εξοπλισμό που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Επιπλέον, γίνονται προτάσεις για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και βελτίωση (επαύξηση) του συντελεστή ισχύος (cosφ).

Η πολύχρονη ενασχόληση των μηχανικών της admis.gr με υποσταθμούς Μ.Τ. περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τις συνέπειες μιας διακοπής για τον πελάτη.