14 + 3 =

Τηλέφωνα επικοινωνίας

6934047746 – 6937716253 – 2291159352

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

admis.eng@gmail.com

Περιοχή

Λ. Γαλάζιας Ακτής α.α & Καλαβρύτων
Καλύβια-Δήμος Σαρωνικού
Τ.Κ. 19010
Τ.Θ. 1581, Θέση Σοφρώνη

Λ. Γαλάζιας Ακτής α.α & Καλαβρύτων

Λ. Γαλάζιας Ακτής α.α & Καλαβρύτων
Καλύβια-Δήμος Σαρωνικού
Τ.Κ. 19010
Τ.Θ. 1581, Θέση Σοφρώνη