Κάποια πρότυπα, όπως για παράδειγμα το ISO 22000, το ISO 9001 και το ISO 14001 είναι συμβατά μεταξύ τους και μπορεί να έχουν ανεξάρτητη ή παράλληλη εφαρμογή.

Οι σύμβουλοι της admis.gr εκπονούν κοινές διαδικασίες και κοινά προγράμματα ελέγχου για ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν πόρους που θα ήταν απαραίτητοι για το «στήσιμο» και την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων χωριστά.

Επιτυγχάνεται, επιπλέον:

  • αποτελεσματικότερη διαχείριση των συστημάτων, αφού πλέον η ενοποίησή τους προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας και επικοινωνίας
  • μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου των επιδράσεων που μπορούν να επιφέρουν ενδεχόμενες αλλαγές του ενός συστήματος στα άλλα
  • ουσιαστική μείωση του γραφειοκρατικού όγκου εντός των επιχειρήσεων