Η admis.gr αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση:

  • Εξοπλισμού υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης
  • Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η / Ζ)
  • Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS)
  • Συστημάτων αυτόματης αντιστάθμισης
  • Πινάκων αυτόματης μεταγωγής φορτίων
  • Ηλεκτρονόμων προστασίας

Πλεονέκτημα των μηχανικών και συνεργείων της admis.gr είναι η πολυετής εμπειρία, η εξειδίκευση στην κατασκευή των υποσταθμών και η χρήση του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο άμεση παράδοση και αξιοπιστία.